İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Online Test – 1

0%
0 oylar, 0 ort

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 1

1 / 10

Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanların tümü Türklere aittir?

2 / 10

İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

3 / 10

İslamiyet öncesi Türk şiirinin dili yalın bir Türkçedir. Şiirler, Türklerin o çağdaki dünya görüşlerini, yaşamlarını, duygularını, düşüncelerini yansıtır. Doğa, aşk, kahramanlık, cesaret gibi konuların işlendiği şiirlere ……. ; ölüm, yas gibi konuların işlendiği şiirlere ……. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

4 / 10

İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatı ürünlerindendir. Olağanüstü olaylarla, doğaüstü kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, öyküleyici özelikler taşıyan uzun şiirlerdir. Epik şiirin en güzel örnekleri olan bu şiirlerde olağanüstü olayların, doğaüstü kahramanların, tanrıların savaşlarının yanı sıra; eski Türklerin inanışları, yaratılış ve varoluş konusundaki düşünceleri; özlemleri ve düşleri de dile getirilir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

5 / 10

(I) Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. (II) Ozanlar, dinî törenlerde ve bütün sosyal etkinliklerde şiir söyler, destan okurlardı. (III) Şiir, en geniş yeri tutar, kopuz denilen bir çalgı ile söylenirdi. (IV) O dönemde şiir yazılmaz, söylenirdi. (V) O dönemin şiirleri cönk adı verilen eserlerde yazılı olarak günümüze gelmiştir.
Bu parçada İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

6 / 10

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, bugünkü atasözünün karşılığıdır. Bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplaşmış, özlü sözlerdir. Biçim olarak bir cümle veya iki dize biçiminde söylenmiştir. Bu sözlerden bazıları küçük ses değişiklikleriyle, günümüz Türkçesinde de kullanılmaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

7 / 10

Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

8 / 10

Koşuk ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

9 / 10

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ……. , ölümden duyulan acının dile getirildiği şiirlere ……. , toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ……. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

10 / 10

Orhun Yazıtları’yla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız İslamiyet öncesi Türk edebiyatı online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Daha fazla online teste ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Roman Özetleri Online Test – 2

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız roman özetleri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra …