İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Online Test – 2

0%
0 oylar, 0 ort

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri - 2

1 / 12

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?

2 / 12

Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

3 / 12

Aşağıdakilerden hangisi sagunun özelliklerinden değildir?

4 / 12

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Döneminin özelliklerinden değildir?

5 / 12

Sözlü Edebiyatta şiir önemli bir yer tutar. Destanlar; eski çağlarda olağanüstü olayların, savaşların, kahramanlıkların anlatıldığı, kuşaktan kuşağa geçerek günümüze uzanan, epik şiir örnekleridir. Uzun, manzum ürünlerdir. Çoğunlukla toplumun kurtarıcısı ve öncüsü sayılan kişileri yücelten, kutsallaştıran destanlar ilahi bakış açısıyla anlatılır.
Yukarıdaki metinde sözü edilen destanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde sözlü edebiyat dönemiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

7 / 12

Ulşıp eren börleyü
Yirtip yaka urlayu
Sıkrip üni yurlayu
Sıgtap közi örtülür

Günümüz Türkçesi

Uludu erler kurtça
Bağırıp yırttılar yaka
Çığırdılar ıslıkla
Yaştan gözler örtülür
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 12

I) Eski Türklerde bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü kısaca anlatan sözlere “sav” adı verilir, savlar bugünkü atasözlerinin temelidir. (II) “Yuğ” töreni eski Türklerde sevilen, sayılan kişiler için düzenlenen cenaze törenleridir. (III) “Yuğ” törenlerinde ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden duyulan acıyı dile getiren şiirler söylenirdi. (IV) Bir tür ağıt olan bu şiirlere eski Türkler “sagu” adını verirlerdi. (V) Şölenlerde, toylarda, üstünlükle biten savaşlarda halkı heyecana getirmek için okunan şiirlere “destan” adı verilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

9 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde destan – ulus eşleştirmesi yanlışlık yapılmıştır?

10 / 12

Kaklar kamug kölerdi
Taglar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı
Tütü çeçek çerkeşür

 

Günümüz Türkçesi

Kuru yerler hep gülerdi
Dağ başları göründü
Dünya soluğu ilindi
Türlü çiçekler sıralandı

Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 12

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

12 / 12

Nihat Sami Banarlı: “Destanlar, halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarihlerdir.” der.
Yukarıdaki cümle destan kültürünün hangi özelliğini vurgulamaktadır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız İslamiyet öncesi Türk şiiri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Geleneksel Türk Tiyatrosu Online Test -1

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız Geleneksel Türk tiyatrosu online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten …

One comment

  1. Sorular güzeldi.