Ebüzziya Tevfik Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ebuzziya Tevfik

Hayatı Ebüzziya Tevfik, 10 Şubat 1849’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik olan yazar, yazılarında Ebüzziyâ adını kullandı. Ailesi 13. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göç eden “Şereflü” aşiretindendir. Babası Maliye Sergi Kalemi memurlarından Hasan Kâmil Efendi’dir. İlköğrenimine beş yaşında Sultanahmet Cevrî Kalfa Sıbyan Mektebinde başladı. Babasının 1857’deki ölümü üzerine babasının yerine …

Devamını oku

Makale Nedir? Makalenin Özellikleri, Makale Türleri

Makale

Makale, herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek ya da bu bilgiler çerçevesinde bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazısıdır. Makalede konu bilimsel yöntemle ele alınır; öne sürülen yargı ve düşünceler nesnel verilerle temellendirilir; örnekleme, karşılaştırma; tanımlama, tanık gösterme gibi yollarla açıklanıp kanıtlanır. Makalenin temel amacı, okuyuculara bilgi aktarmak, …

Devamını oku

Oktay Akbal Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Oktay Akbal

Hayatı Oktay Akbal, 10 Nisan 1923 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Assomption ve Saint Benoît gibi Fransız okullarında tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk ve Edebiyat Fakültelerine bir süre devam etti. Babasının ani ölümü üzerine öğrenim hayatını yarıda kesmek zorunda kaldı. Yazı hayatına Servetifünun dergisinde sekreterlik yaparak başladı. Aynı yıllarda …

Devamını oku

Deneme Nedir? Denemenin Özellikleri, Deneme Yazarları

Deneme

Deneme herhangi bir konuda yazarın kesin sonuçlara varmadan, görüş ve düşüncelerini anlattığı öğretici metin türüdür. Denemelerde yazar, konu seçiminde özgürdür. Aşk, ölüm, sanat, şiir, kadın, yalnızlık, doğa, bilim, fal, şapka, kedi, kısaca her şey denemenin konusu olabilir. Deneme yazarı bilgi vermeyi amaç edinmese de okur deneme yazısından çok şey öğrenebilir. …

Devamını oku

Bayburtlu Zihni Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Bayburtlu Zihni

Hayatı 1795 yılında doğan Bayburtlu Zihni’nin, asıl adı Mehmed Emin’dir. Babası, Bayburt alimlerinden Hacı Osman Efendi’dir. Zihni onun takma adıdır ve Bayburt’ta doğduğu için Bayburtlu Zihni olarak anılır. Öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yaptıktan sonra 1816-17 yıllarında İstanbul’a gelerek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. …

Devamını oku

Kayıkçı Kul Mustafa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Kayıkçı Kul Mustafa

Hayatı Asıl adı Mustafa olduğu tahmin edilen şairin mahlası “Kayıkçı” veya “Kul” olarak bilinmektedir. “Kayıkçı” mahlasını, gençlik yıllarında Cezayir’de bulunduğu için almış olduğu belirtilir. Ancak bazı kaynaklar onun “garp ocakları”nda yetiştiği için bu mahlasla anıldığını söyler. Elçin’e göre Mustafa, askerlik hizmeti için Kuzey Afrika’ya giden bir yeniçeridir veya Türk kültürünün …

Devamını oku

Bir Şiirden Betimleme Paragrafı Nasıl Oluşturulur?

Şiirden Betimleme Paragrafı

Şiirden betimleme paragrafı oluşturmak, şiirin imgelerini, duygularını ve temalarını alarak bunları düzyazıya dönüştürmek anlamına gelir. Bu süreçte, şiirdeki mecazları, metaforları ve diğer edebi unsurları kullanarak ayrıntılı ve etkileyici bir betimleme yaparız. Adım Adım Şiirden Betimleme Paragrafı Oluşturmak Aşağıda adım adım şiirden betimleme paragrafı oluşturmanın yer almaktadır. İşte bu adımları izleyerek …

Devamını oku

İmge Nedir? Özellikleri, Örnekleri

İmge

Şiir başta olmak üzere edebi eserleri incelerken karşımıza en çok çıkan kavramlardan birisi imgedir. Bu yazımızda imge nedir? sorusuna yanıt verip imge kavramının özelliklerini sizler için açıkladık. Yazımızın sonunda bir de şiir incelemesi yaparak yazdıklarımızı örneklendirmeye çalıştık. İmge, edebiyatta ve sanatlarda kullanılan, bir nesne, durum, duygu veya düşüncenin zihinsel tasarımı …

Devamını oku

Kültür Okuryazarlığı Nedir?

Kültür Okuryazarlığı

Kültür okuryazarlığı, bireylerin farklı kültürel bağlamları anlama, analiz etme ve bu bağlamlarla etkili bir şekilde etkileşimde bulunma yeteneğini ifade eder. Bu yetenek, kültürel çeşitliliğin arttığı modern dünyada giderek daha önemli hale gelmiştir. Kültür okuryazarlığı, yalnızca başka kültürler hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bu bilgiyi yorumlama ve uygulama becerisini …

Devamını oku

Hikâyede Tema, Konu, Çatışma

Hikâyede Tema

Her edebi metin gibi hikâye de yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından, toplumsal yapıdan, o dönem insanlarının duygu ve düşünce dünyasından, yaşama bakış açısından; kısaca dönemin zihniyetinden çeşitli izler taşır. Her metin bir tema çevresinde oluşur. Eserdeki olay örgüsünü meydana getiren diyaloglar, karşılaştırmalar, çatışma bir temayı oluşturur. Bu yazımızda hikâyede …

Devamını oku