Çıkış Kartı Etkinliği Nasıl Hazırlanır?

Çıkış kartı etkinliği, ders sonunda öğrencilerin öğrendiklerini değerlendirmek ve öğretmenin dersin etkinliğini ölçmesine yardımcı olmak için kullanılan bir tekniktir. Bu etkinlik, öğrencilerin dersin konusunu ne kadar anladıklarını hızlıca gözlemlemek ve varsa anlamadıkları konuları tespit etmek için oldukça etkilidir.

1. Amaç Belirleme

Öncelikle, çıkış kartı etkinliğinin amacını belirlemelisiniz. Öğrencilerin dersin konusunu ne kadar anladıklarını ölçmek, dersle ilgili geri bildirim almak veya öğrencilerin düşüncelerini ve duygularını öğrenmek gibi amaçlar olabilir.

2. Soruların Hazırlanması

Çıkış kartı etkinliğinde öğrencilere sorulacak soruları hazırlamak önemlidir. Bu sorular, dersin ana fikirlerini ve önemli noktalarını kapsamalıdır. Soruların açık ve anlaşılır olması, öğrencilerin doğru ve net cevaplar vermesine yardımcı olur.

3. Kartların Dağıtılması

Dersin sonunda, hazırlanan soruları içeren çıkış kartları öğrencilere dağıtılır. Kartlar, kağıt üzerinde olabileceği gibi, dijital olarak da sunulabilir. Önemli olan, öğrencilerin soruları cevaplaması için yeterli süre tanımaktır.

4. Kartların Toplanması ve Değerlendirilmesi

Öğrenciler kartları doldurduktan sonra, öğretmen kartları toplar ve öğrencilerin cevaplarını değerlendirir. Bu değerlendirme, dersin ne kadar etkili olduğunu ve öğrencilerin hangi konuları anlamadıklarını belirlemeye yardımcı olur. Değerlendirme sonucunda, öğretmen bir sonraki derste bu konulara daha fazla dikkat edebilir.

Örnek Çıkış Kartı Etkinliği

Ders Konusu: Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Dönemi

Çıkış Kartı Soruları:

 1. Bugün öğrendiğiniz en önemli şey neydi?
 2. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde önemli bir olay ya da kişi hakkında kısa bir bilgi verin.
 3. Ders sırasında kafanızı karıştıran ya da anlamadığınız bir konu oldu mu? Eğer olduysa nedir?
 4. Bugünkü dersle ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı?

Uygulama:

 1. Dersin Sonunda Kartları Dağıtma: Öğretmen, dersin sonunda öğrencilere çıkış kartlarını dağıtır ve her öğrenciden karttaki soruları yanıtlamalarını ister.
 2. Öğrencilerin Cevapları: Öğrenciler, karttaki soruları yanıtlayarak öğretmene geri verirler. Örneğin:
  • Bugün öğrendiğim en önemli şey, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda Osman Gazi’nin rolüydü.
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde 1299 yılında Osman Gazi’nin ilk zaferi olan Karacahisar Savaşı önemli bir olaydır.
  • Ders sırasında Osman Gazi’nin hangi stratejilerle başarı elde ettiğini tam olarak anlayamadım.
  • Bugünkü dersle ilgili olarak, Osman Gazi’nin komşu beyliklerle ilişkileri hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz?
 3. Kartların Toplanması ve Değerlendirme: Öğretmen, öğrencilerin kartlarını toplar ve cevaplarını değerlendirir. Öğrencilerin hangi konuları anladıkları ve hangi konularda zorlandıkları tespit edilir.
 4. Geri Bildirim ve Düzenleme: Öğretmen, elde ettiği bilgiler doğrultusunda bir sonraki dersi planlar. Anlaşılmayan konular tekrar ele alınır ve öğrencilerin soruları cevaplanır.

Özetleyecek olursak çıkış kartı etkinliği, dersin sonunda öğrencilerin öğrenme düzeylerini hızlı bir şekilde değerlendirmek için etkili bir yöntemdir. Öğretmenler, bu etkinlik sayesinde öğrencilerin hangi konuları anladıklarını ve hangi konularda zorlandıklarını belirleyerek derslerini daha etkili bir şekilde planlayabilirler. Bu yöntem, öğrenci geri bildirimini anında almanın yanı sıra, öğrencilerin derse aktif katılımını da teşvik eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şiirden Betimleme Paragrafı

Bir Şiirden Betimleme Paragrafı Nasıl Oluşturulur?

Şiirden betimleme paragrafı oluşturmak, şiirin imgelerini, duygularını ve temalarını alarak bunları düzyazıya dönüştürmek anlamına gelir. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir