Geçiş Dönemi Eserleri Online Test – 2

0%
0 oylar, 0 ort

Geçiş Dönemi Eserleri - 2

1 / 12

“Kutadgu Bilig” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 12

12. yüzyılda aruz vezni kullanılarak dörtlüklerle yazılmıştır. Didaktik bir eserdir. Eserin adı “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelmektedir. Eserde, cömertlik, cimrilik, bilginin faydası, cehaletin zararları gibi konular işlenmiştir.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

3 / 12

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

4 / 12

1072 -1074 yılların arasında ilk Türk dilcisi olarak bilinen Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanü Lügati’t Türk —
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülemez?

5 / 12

(I) Divan-ı Hikmet, 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. (II) Divan-ı Hikmet, mesnevi nazım biçimiyle yazılmış didaktik bir yapıttır. (III) İbadet, cennet, cehennem gibi konular ve tasavvuf ele alınmıştır. (IV) Yapıtın yazılma amacı, halka İslamiyet’in esaslarını hikmetli bir şekilde öğretmektir. (V) Bu yapıttaki şiirler çok sade bir halk diliyle yazılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Divan-ı Hikmet ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

6 / 12

İslamiyet öncesi sav, sagu, koşuk (I) örneklerinin yer aldığı Kutadgu Bilig (II) adlı eser, didaktik (III) nitelik taşır. Aruz ölçüsünün (IV) kullanıldığı bu eser mesnevi (V) türündedir.
Yukarıdaki altı çizili bölümlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur?

7 / 12

Aşağıdakilerden hangisi manzum biçimde yazılmış bir yapıt değildir?

8 / 12

“Kutadgu Bilig” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

9 / 12

Aşağıdakilerden hangisi “Geçiş Dönemi” olarak adlandırılan İslamiyet etkisindeki ilk dönem edebiyatına ait yapıtlardan biri değildir?

10 / 12

“Divanü Lügati’t Türk” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

11 / 12

İslami döneme ait ilk ürünlerin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisidir?

12 / 12

Aşağıdaki türlerin hangisinin örneğine Divanü Lügati’t-Türk’te rastlanmaz?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız geçiş dönemi online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Daha fazla online teste ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Geleneksel Türk Tiyatrosu Online Test -1

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız Geleneksel Türk tiyatrosu online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten …