Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler Online Test – 2

0%
0 oylar, 0 ort

Saf Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler - 2

1 / 15

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu dizelerin şairine ait değildir?

2 / 15

Modern Türk şiirinin mistik şairidir. Düzyazı türünde yapıtları da olmasına rağmen asıl güçlü yanı şiirlerindedir. Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlanmış, bunlara batılı, modern bir özellik kazandırmış, sonraları dini duyuşlarda karar kılmıştır. Sağlam bir teknikle, esrarlı iç âlemini, felsefi görüşlerini, etkileyici bir anlatımla dile getirmiştir. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini yayımlamıştır. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini madde ve ruh meselelerini insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. “His” ve “fikir” şiiri oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslup ile kuvvetli lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirlerini “Çile” adlı kitapta toplanmıştır.
Bu parçada tanılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

Hece vezniyle yazdığı ilk şiirleri, imge zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle dikkat çekmiştir. Bu şiirlerde, Beş Hececilerden ayrı bir estetik peşinde olmuş, kendine özgü bir sözcük ve kavram dünyası yaratmaya çalışmıştır. Ahmet Haşim ve fakültedeki hocası Yahya Kemal Beyatlı’nın sentezciliği, yoğunlaşma kaygıları, Haşim’in soyutlama eğilimleri görüldüğü gibi, halk şiiri estetiğindeki alışılmış söyleyiş özeliklerine de rastlanır. Annesinin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirmiştir. Şiirlerinde, içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya çalışmıştır. Şiirlerinde zaman kavramı üzerinde sıkça durmuştur. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik göstermez, çok katlı ve karmaşıktır. Bursa’da Zaman şiiri bu olgunun güzel bir örneğidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 15

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi parantez içinde verilen şairle uyuşmamaktadır?

5 / 15

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik
İşte doğduğun eski evdesin birden
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar

“Olvido” şiirinden alınan yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 15

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda öz (saf) şiir olarak nitelendirilen şiir anlayışının geçmişi Milli Edebiyat hatta ondan da önce hüküm sürmüş Fecriati Dönemi’ne kadar indirilebilir. Bu anlamda bu şiir estetiğinin öncüleri ……. ve …….olarak kabul edilebilir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

7 / 15

I.    Necip Fazıl Kısakürek
II.  Cahit Sıtkı Tarancı
III. Ziya Osman Saba
IV. Ahmet Muhip Dıranas
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?

8 / 15

I.    Örümcek Ağı                    Necip Fazıl Kısakürek
II.  Olvido                                Ahmet Muhip Dıranas
III. Ömrümde Sükût             Cahit Sıtkı Tarancı
IV.  Kendi Gök Kubbemiz    Yahya Kemal Beyatlı
V. Han Duvarları                    Ziya Osman Saba
Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi karşısında sanatçılar ile ilişkilendirilemez?

9 / 15

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in benimsediği saf şiir anlayışı Cumhuriyet Dönemi’nde de varlığını sürdürür. Öz şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle Batı edebiyatından ve batı şiirinin biçimci yapısından etkilenen ortak zevk ve anlayışa verilen addır.
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz?

10 / 15

Öz şiiri savunan sanatçılar, ömürleri boyunca saf şiiri üretmeye çalışmışlardır. Bu sanatçılardan (I) Yahya Kemal’in öğrencileri olan (II) Ahmet Hamdi Tanpınar ve (III) Behçet Kemal Çağlar; (IV) Valery‘nin tesiri ve (V) Ahmet Hâşim’in uyandırdığı zevk ile şiiri hayatlarının meselesi hâline getirmişlerdir.
Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

11 / 15

Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin özelliklerinden biri değildir?

12 / 15

y unutuş! Kapat artık pencereni
Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni
Çıkmaz artık sular altından o dünya
Bir duman yükselir gibidir kederden
çoktan bitmiş o şeylerden
Amansız gecenle yayıl dört yanıma
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni

Yukarıdaki dizelerden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

13 / 15

Edebiyatımızda şiiri yalnız şiir olduğu için değerli gören sanatçılar da diyebileceğimiz öz şiirler som sanatın öncüleri kabul edilebilir. Bu sanat görüşüne mensup ……. şiirlerinde insanı, onun hayat içindeki savruluşunu, çaresi ve kaçınılmaz biçimde ölüme doğru sürüklenişini işlemekten alıkoyamaz kendini. Özellikle biçim titizliği ve hece ölçüsü ile yazmış olduğu şiirlerin bir kısmı çok sevilmiş ve ezberlenmiştir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez?

14 / 15

Aşağıdakilerin hangisi saf (öz) şiir anlayışını sürdüren şairlerin genel özelliklerinden biri değildir?

15 / 15

Yeryüzünde yalnız benim serseri
Yeryüzünde yalnız ben derbederim
Herkesin dünyada varsa bir yeri
Ben de bütün dünya benimdir derim

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların
Belki gidiyorlar yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların

Aşağıdakilerin hangisi yukarıda verilen dörtlüklerin ortak özelliği değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Teşekkür ederiz

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız saf şiir anlayışını sürdüren şairler online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Daha fazla online teste ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Roman Özetleri Online Test – 2

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız roman özetleri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir