Toplumcu Gerçekçi Romanlar Online Test – 1

0%
0 oylar, 0 ort

Toplumcu Gerçekçi Romanlar - 1

1 / 14

……… ,  Vukuat Var romanının devamıdır. Vukuat Var romanında başlayan olay örgüsü bu romanda da devam eder. Romanda, Adana’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Güllü, sevgilisi Kemal öldürülünce ailesi tarafından Ramazan’la evlendirilmek istenir. Güllü, Ramazan’la evlenmemek için direnir. Ramazan’ın dayısı Muzaffer Bey ise çapkın bir adamdır. Yeğeni, kâhyası, adamları Muzaffer Bey’in Güllü’yü metres edinmesinden korkmaktadırlar. Muzaffer Bey, Güllü’yü yanına çağırıp görünce çok beğenir. Yeğenini bir kenara iterek Güllü’yü kendine alır. Gülo, ilerleyen zamanlarda lüks hayata alışmış, Serap Hanım olmuştur.
Metinde söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 14

Ağa-ırgat, halk-idare, zengin-yoksul gibi zıtlıklara dayanan sınıf çatışması üzerine kurduğu köy romanlarıyla tanınan yazarın Kaplumbağalar romanında, Eğitmen Rıza’nın öncülüğünde kurak Tozak köyünde üzüm bağlarının kurulması, daha sonra devletin hazine arazisi olduğu gerekçesiyle köylüyü işgal ettiği bu toprakları devletten satın almaya zorlaması, bunun üzerine de köylünün emek harcadığı üzüm bağlarını bir gecede bozup eski ölü hayatlarına tekrar dönmesi anlatılmıştır.
Yukardaki parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 14

…… tarafından yazılan …….. isimli romanda, Karataş köyünde oğlu Kara Bayram ve gelini ile yaşayan Irazca’nın, köydeki hiyerarşiye ve haksızlığa başkaldırısı anlatılır. Haceli, evinin çok nemli olmasından yakınarak Irazca’nın evinin tam önüne ev yapmaya kalkışır. Bayram buna karşı çıkar. Köyün muhtarı ise menfaati için bu olaya göz yumarak Haceli’ye arka çıkar, hatta Bayram’ı razı etmek için onu adamlarına dövdürür. Bayram muhtara boyun eğmeyerek annesi Irazca ile birlikte hakkını savunur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

4 / 14

Edebiyatımızda röportajlarıyla usta olarak kabul edilen sanatçı, röportaj türündeki yazılarını Bu Diyar Baştan Başa adlı eserinde toplamıştır. Anadolu insanının folklorik malzemelerinden yararlanarak oluşturduğu romanları, özgün bir dil ve üslupla yazılmıştır. Sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alageyik hikâyelerini Üç Anadolu Efsanesi adıyla yayımlamıştır
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 14

Bu iki sanatçı hem içinden çıktıkları bölgenin, Çukurova’nın, hem de -klasik deyişle- yerelden hareketle halkın içindeki yoksul, bir köşede unutulmuş, o güne dek ihmal edilmelerinde bir sakınca görülmemiş bir kesimin temsilcileri oldular. Onlar, birçok romanla toplumcu gerçekçi edebiyatın akla gelen ilk isimleri olmayı başarmışlardır.
Yukarıdaki metinde bahsedilen yazarlar hangileridir?

6 / 14

1968’de Devlet Ana adlı eseriyle Türk Dil Kurumu Roman Ödülu’nü alan …… toplumcu gerçekçi sanat anlayışını Türk tarihine yönelttiği bakış açısıyla yazdığı eserlerde de göstermektedir. Yüzbaşı Cemil’in kişiliğinde Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren topluma hakim olanların kurtuluşa aradıkları çareleri, Anadolu’nun dağınık direniş hareketlerini, bu direnişçilerin Ankara’nın denetimine girme sürecini …… adlı eserinde anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

7 / 14

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’e ait eserlerden değildir?

8 / 14

19. yüzyılın ortalarından itibaren kapitülasyonların gereği olarak gümrük korumasından yoksun kalan Türk dokuma sanayisinin Avrupa mallarının istilasına uğramasıyla yerli dokuma tezgâhlarının birer birer kapanması, işlerini kaybeden Bolu civarındaki bir köyün eşkıyayla işbirliği yaparak ayaklanmasını anlatan eser, ülkenin içinde bulunduğu sosyal yapıyı yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 14

Romanda Meryemce, yol boyunca, bir uğurböceğini ak başörtüsünün içinde taşımıştır. Çukurova’ya inince açar başörtüsünü, bakar ki uğurböceği ölmüş, kurumuş. Alır kurumuş böceği, bir çiçeğin üstüne koyar. “Kadersizim, kimsesizim, burada uyu” der. Dışardan bakınca, bütün Meryemcelerin, Alilerin, Eliflerin durumu da uğurböceğinin durumu gibidir: “Kadersizim, kimsesizim…
Yukarıdaki parçada sözü edilen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

10 / 14

I. Rıfat llgaz
II. Kemal Tahir
III. Orhan Kemal
IV. Talip Apaydın
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan biriyle ilişkili değildir?

11 / 14

Roman ve öykülerinin konularını Ege Bölgesi’nden almıştır. Toprağa bağlı yaşam, makineleşme nedeniyle işsiz kalan insanlar, feodal düzen, kuvvet, yaşam koşulları, pamuk ve tütün tarlalarında karnını doyurmaya çalışan işçiler onun eserlerinin ana hatlarını meydana getirir. Kalpaklılar ve Doludizgin isimli romanlarında Kurtuluş Savaşı’nı belgesel roman biçiminde, destansı bir anlatım ile ele almıştır. Yazarın diğer eserleri arasında Sam Amca, Mor Ötesi, Eski Toprak sayılabilir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 14

1950’li yıllarda Köy Enstitülü yazarların çabalarıyla köy olgusu romanlarda daha farklı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Köy kökenli bu yazarlar konularını daha çok toprağa bağlı insanların hayatlarından alan eserler yazmışlardır. Edebiyatımızda köy edebiyatının başlamasina vesile olan yazarların başında ise ………. gelmektedir. Yazarın 1950’de köy notlarını içeren Bizim Köy adlı kitabinın yayımlanmasıyla köye ve köy hayatına ilgi daha da artmiş, 1950 yılından sonra Toplumsal Gerçekçiler ve Köy Edebiyatı diye adlandırabileceğimiz bir akım başlamıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

13 / 14

1930’lardan 1980’lere kadar kendini gösteren toplumcu gerçekçi sanat anlayışı, salt şiirde değil, roman ve hikâyede de etkili olmuştur. Bu görüşle eser veren sanatçılardan biri de ……
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

14 / 14

Toplumcu gerçekçi anlayışının yanı sıra yergici tutumuyla da tanınmıştır. Konusu Doğu Anadolu’da geçen Cemo ve Memo romanlarında, ağa-devlet-köylü üçlüsü arasında geçen olaylar ele alınmıştır. Yazarın diğer eserleri arasında Yeşil Gölge, Ay Tutulduğu Gece, Başka Olur Ağaların Düğünü, Kölelik Dönemeci sayılabilir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız toplumcu gerçekçi romanlar online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Daha fazla online teste ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Roman Özetleri Online Test – 2

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız roman özetleri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir