Roman Özetleri Online Test – 1

0%
0 oylar, 0 ort

Roman Özetleri - 1

1 / 15

Bu romanda Millî Mücadeleye karşı çıkanlarla, yurt dışına çıkarılan siyasilerin yaşamları anlatılır. Sivaslı bir komiserin hışmına uğrayan, alaydan yetişme yüzbaşılıktan emekli Hilmi Efendi, Beyrut’a gider. Çoluk çocuğunu perperişan İstanbul’da bırakmıştır. Birçok kişiyle tanışıp değişik yerlere giden ama hiçbir yerde dikiş tutturamayan Hilmi Efendi en sonunda Suriye’ye gider. Orada tanıştığı İstanbullu İrfan Bey, şarkıcı Seher’le tanışıp onu sevmiştir. Konuşma sırasında onun Hilmi Efendi’nin kızı Seher olduğunu anlar. Utanarak İstanbul’a kaçar. Hilmi Efendi, Şam’dan Halep’e gelmiş; orada arkadaşı İrfan Bey’in gönül serüvenini öğrenmiştir. Bir eğlence yerinde Seher’le karşılaşır. Bu öz kızı Seher’dir. Hilmi Efendi beyninden vurulmuşa döner, bir daha iflah olmaz. Kızı yan odada şarkı söylerken babası Hilmi Efendi öteki odada sessizce can verir.
Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 15

1959’da yayımlanan bu roman, 1971’de “Zeliş” adıyla yeniden basılır. Kırsal kesim insanını anlatan diğer köy-kasaba romanlarımızın çağrıştırdıklarından farklıdır. Köylüyü ideolojik obje yaparak onun kusurlarını, zaaflarını ya da erdemlerini abartmak yerine, onu kendi doğal çevresi içinde, kendi töreleri, değer yargıları, duyguları ve inançlarıyla sadelikle yansıtmasını bilmiştir. Necati Cumalı, kişilerin kendi dar çerçeveli, basit dünyaları içinde gösterdikleri bireysel gelişimi ve eylemlerini realiteye uygun biçimde ortaya koyarak yaşayan, tanıdık, yadırganmayacak kişiler yaratmıştır.
Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 15

Bu roman, kahramanları adına ayrılmış dört bölümden oluşur. Bu kişiler İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz’dır. Romanda ana olay, Nuran’ı seven Suat ve Mümtaz üçlüsü arasında geçerken en çok Mümtaz’ın psikolojisi üzerinde durulur. Kocasından ayrılan Nuran’ın Mümtaz’la evleneceğini sanan Suat’ın canına kıyması, Mümtaz’ı altüst etmiştir. Nuran’ın, kocasıyla barışması ise onun ruhsal bunalımını doruğa ulaştırmıştır. Romanda, bireysel psikolojiler, tarih ve mimarlıkla ilgili değerlendirmeler, Doğu-Batı karşıtlığı üzerinde durulur.
Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 15

Romanın tamamı Peyami’nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami Ankara’da Cebeci Hastanesi’nde yatarken, kırk üç gün zarfında hatırladıklarını bir deftere yazmıştır. İzmir’in işgali sırasında kocası ve oğlu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınır; sonra da onların yardımıyla İstanbul’a akrabalarından Peyami’nin annesinin evine gelir. Tam da o günlerde İstanbul İngilizler tarafından işgal edilir. Ayşe İstanbullu gençlerin gözünde İzmir’in ve kurtuluşun sembolüdür. Peyami ve arkadaşı İhsan, Ayşe ile birlikte Kuvayı Milliye’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçerler. Bu arada İhsan ve Peyami, Konya ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilir. İhsan, alay kumandanı olur. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları kazanılır. Sakarya Savaşı başlar. Peyami, tekrar cepheye döner, ancak bir top mermisiyle bacaklarını kaybeder. İhsan ile Ayşe de vurulurlar. Cemal de şehit düşer. Romanın sonuna eklenen bir nottan, Peyami’nin Ankara Cebeci Hastanesi’nde, kafasındaki kurşun çıkarılırken vefat ettiğini öğreniriz.
Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 15

Romanın kahramanı Ahmet Cemil, Servetifünun neslini temsil eden, romantik, kültürlü ve hayalperest bir gençtir. Orta halli bir ailenin çocuğu olan Ahmet Cemil, Mülkiyede son sınıfta okurken babasını kaybeder. Ailesini geçindirmek için okulu bitirir bitirmez çalışmak zorunda kalır. Ancak elinden özel ders verip şiir yazmaktan başka bir şey gelmez. Sıkıntılı bir yaşam sürdüğü bu dönemde bir gün hayal kurar: Bir eser yazacak, sonra bu eserini bitirip bastıracak, böylece büyük şöhret ve para kazanacaktır. Ayrıca arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’yla da evlenecektir. Ancak Ahmet Cemil’in hayali gerçekleşmez, gerçekleşmediği gibi hüsranla biter.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 15

Kemal Tahir, —- adlı romanında Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiretlikten devletliğe yükselme sürecini destansı bir dille anlatır. Eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiretlik devrine inilerek Söğüt’teki yaşam tarzı dikkatlere sunulmuştur. Yazar, Osmanlının koruyucu bir devlet olduğunu, Batı dünyasının saldırıları karşısında arada kalan yerli Hıristiyan köylünün, tercihini toplumsal eşitlik ve adalet sağlayan Osmanlı’dan yana kullandığını olağanüstü bir anlatım ustalığı ile kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7 / 15

Romanın kahramanı, romantik çağ şövalyelerinin romanslarından etkilenerek, bu müessesenin yeniden canlandırılması için yola çıkar. Ancak, ideali ile kendi gerçekliği arasındaki görüntüsel uçurum bile komiktir. Kafasında bir tas, elinde bir sopa, üzerinde paslı bir zırh ve cılız atı ile o, bir şövalye karikatürüdür. Maceralarını adamak için seçtiği güzel, yakınlarındaki bir köylü kızıdır. Gördüğü nesnelerin asıllarından büyü nedeniyle farklılaştığına inanınca mesele de kalmaz. Bir şato olarak varsaydığı köhne bir handa yapılır şövalyelik töreni. Dönüş yolunda bol vaatle kandırdığı Sancho ile karşılaşınca ekip tamamlanır. Bundan böyle maceralar, yel değirmenlerine, koyun güden çobanlara, makinelere saldırılar başlayacaktır.
Bu parçada sözü edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

8 / 15

Müfettişlik göreviyle Anadolu’yu adım adım dolaşan yazarın, toplumsal sorunları, insan ilişkilerini, ahlaki çöküntüyü gerçekçi bir biçimde anlattığı sosyal bir romandır. Yazar, büyük toplumsal değişimlerin sonuçlarını eleştirel ve karamsar bir bakış açısıyla bu romanında yansıtır. Romanında Batılılaşmanın etkisiyle meydana gelen kültürel ve ahlaki yozlaşmayı emekli bir kaymakamın ailesinin başına gelenlerden yola çıkarak dile getirir. Emekli kaymakam Ali Rıza Bey’in ailesindeki bireyler, toplumdaki değişimin ve ahlaki çöküntünün de etkisiyle yuvadan birer birer kopar. Doğru kavranılmayan bir modernleşme anlayışının bireye, aileye ve topluma çok ağıra mal olabileceği vurgulanır romanda.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 15

Dostoyevski’nin en önemli yapıtlarından biri olan roman, cinayet üzerine kuruludur. Romanın kahramanı Raskolnikov, maddi sıkıntılardan dolayı üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalır. Borç aldığı tefeci kadına borcunu ödeyemez. Tek çaresi bu kadını öldürmektir. Raskolnikov, kadını öldürür, ancak işlediği suçun acısını vicdanında hisseder.
Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 15

Hasta bir çocuğun psikolojisini başarıyla yansıtan bir romandır. Bir kemik hastalığına yakalanan çocuğun çektiği sıkıntılara, kaldığı konaktaki paşanın kızı Nüzhet’e duyduğu karşılıksız aşk eklenir. Nüzhet’in başka biriyle evlenecek olması, çocuğu derin üzüntülere salar. Çocuğun hastanede yaşadıkları, hastane ortamı başarılı gözlemlerle yansıtılır romanda.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 15

Babası Faiz Bey’le oturan Neriman, Darülelhan’da alaturka bölümü öğrencisidir. Şinasi de aynı semtte oturur ve Darülelhan’a devam eder. Neriman’la Şinasi uzun yıllardan beri birbirini tanımakta ve sevmektedir. Neriman’la Şinasi’nin ilişkisini halk son derece ahenkli bulmakta ve hoş görmektedir. Fakat tam bu günlerde Neriman Macit’le tanışır. Macit, Beyoğlu adamıdır. Neriman kendini bu hayatın çekiciliğine kaptırır. Macit’le buluşmaya başlar. Şinasi ve Faiz Bey, Neriman’daki bu değişimlerin farkındadır. İkisi de üzgündür. Neriman her şeyi geride bırakıp Macit’e onun temsil ettiği baloya gidecekken bir Rus kızının macerasını öğrenir. Bu hadise Neriman’ın kararı üzerinde etkili olmuştur. Bocalamaları tereddütleri sona erer. Tekrar Şinasi’ye, babasına ve oturduğu semte döner. Şinasi ile evlenirler.
Bu parçada sözü edilen yapıt, aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 15

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak kabul edilir. Anlatım yönünden zayıf olmasına karşın Servetifünun edebiyatının sayılı eserlerinden biridir. Romanda Süreyya - Suat çiftiyle arkadaşları Necip’in arasında geçenler anlatılır. Yazar, romanında trajik bir aşk öyküsünü dile getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 15

Romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle hüsran yaşamış, İstanbullu genç bir öğretmen olan Feride’nin tanıklığıyla Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki hâli yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı anlayışlar, farklı gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar Feride’nin gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla iç içe verilir. Yazar, daha sonraki romanlarında da üslubunun temel yapısını değiştirmeden toplumsal sorunlara eğilmiştir.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 15

İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali, Köse Hasan köylerinden yola çıkarlar. Geçimleri, bulacakları işe bağlıdır. İflahsızın Yusuf daha önce Sivas’ta cer atölyesinde çalışmıştır. Ötekilerse ilk defa şehre gitmektedirler. Çukuruova’ya giderler, fabrikatör hemşehrilerini bulurlar. İşe alınırlar. Köse Hasan fabrikanın ağır işine, pis kokusuna dayanamaz. Hastalanır, perişanlık içinde bir hanın köşesinde ölür. Fabrikadaki haksızlıklar, ırgatbaşının haraçları öteki iki arkadaşı çileden çıkarır. Haraca başkaldırırlar. Fabrika sahibi hemşehrileri de onlara arka çıkacak yerde kötülere katılınca işten atılırlar. Başka bir iş bulabilmek için, günlerce iş ararlar.
Metinde söz edilen roman hangisidir?

15 / 15

—- edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman olarak kabul edilmektedir. —-, bu romanında Batılılaşmayı yanlış anlayan bir genç olan Bihruz Bey’in yaşadıklarını gözler önüne serer. Yazar, Batı hayranı, gösteriş meraklısı Bihruz Bey’in şahsında, toplumumuzdaki yanlış Batılılaşmayı güldürü unsurlarıyla başarılı bir biçimde ortaya koyar.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eser-yazar dizilerinden hangisi getirilmelidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız roman özetleri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Daha fazla online teste ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Roman Özetleri Online Test – 2

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız roman özetleri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir