Roman Özetleri Online Test – 2

0%
0 oylar, 0 ort

Roman Özetleri - 2

1 / 15

Almanya’da araba fabrikasında çalışan Bayram, işten izin alarak Türkiye’ye, memleketi Ballıhisar’a doğru yola çıkmıştır. Bayram “bal rengi” olarak betimlediği Mercedes’i ile sınır kapısından Türkiye’ye girer. Dalga geçilen, ezilen, kimseden saygı görmeyen bir çocuk olarak büyüyen Bayram’ın tek hayali, yıllardır biriktir­diği tüm parayı harcayarak satın aldığı Mercedes’i ile Ballıhisar’a girmek, oradaki insanlara karşı manevi bir zafer kazanmaktır. Aynı zamanda, uzun süredir kendisi ile evlenmek isteyen Kezban ile buluşmayı planlar ancak Kezban’ın evlenmiş olduğuna dair söylentilerin de bilin­cindedir. Ancak Bayram’ın yolculuğu, hiç de hayal ettiği gibi gitmez. “Balkız” olarak adlandırdığı Mercedes’ine karşı büyük bir tutkusu olan, birkaç metrede bir durup arabasının tozunu alan Bayram, arabasıyla ilgili üst üste sorunlar yaşar.
Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

2 / 15

Oktay zengin bir kişidir. Evlidir, bir çocuğu ve bir karısı vardır. Fakat Aysel adında bir sinema oyuncusuyla düşüp kalkmaktadır. Bir gün Aysel ondan kendisini yapımcı Sulhi Bey’le tanıştırmasını ister. Amacı, onun yardımıyla büyük filmlerde rol alabilmektir. Aysel yükselmeyi, üne ve paraya kavuşmayı düşünen tutkulu bir kadındır. Emekli jandarma başçavuşunun kızıdır. Gizlice bir güzellik yarışmasına girmiş ve üçüncü seçilmiştir. Babası olayı öğrenince kızmış, döverek onu sokağa atmıştır. Aysel ünlü modacı, kadın terzisi Halûk’un yanına sığınmış, başından bir sürü serüven geçmiştir. Oktay, Sulhi’nin tanıdıklarındandır.
Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

3 / 15

Türk milleti büyük acılar yaşadığı Kurtuluş Savaşı yılla­rında, sadece yurdunu işgal eden düşmana karşı sa­vaşmamış; aynı zamanda içteki hainlere karşı da büyük bir mücadele vermiştir. Sahip oldukları zenginliklerini kaybetmek istemeyen ve daha da fazlasını alabilmek için düşmanla iş birliği yapan köy ağaları ve sahip oldukları dinî konumla halkı kandırmak ve daha fazla dünyalık kazanmak isteyen imam görünümlü karaktersizler; bu zorlu savaşta milletimizin baş etmek zorunda kaldığı diğer kişilerdir. Bu romanda Aliye, aydın ve vatansever bir Türk olarak vatanını kanının son damlasına kadar savunmuş ve bu uğurda fikirlerinden asla taviz verme­miştir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 15

Yapıtta İstanbul’un işgali sırasında Türklerin tavırları anlatılır. Bu eserde başlıca üç tip insandan söz edilmiştir: İstanbul Hükûmeti’nin tarafını tutanlar, Kuvayimilliyeciler ve her şeyi oluruna bırakan vurdumduymaz insanlar. Ro­mandaki çatışma, bu üç tip insanın olaylara bakışından oluşur. Eser, romanın kahramanı Kamil Bey’in şahsında ideal Türk aydınında bulunması gereken özellikleri ortaya koyması ile dikkat çeker. Başkahraman Kamil Bey’in şahsında, aydın bir Türk’e düşen görevler dile getirilir.
Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangi­sidir?

5 / 15

Kahrama­nımız iş yerine Raif Bey’in işlerini hâlletmek için gittiğinde aklına Raif Bey’in sır gibi sakladığı defterini okumak gelir. Defterde yurt dışını çok görmek isteyen Raif Bey’in hayat hikâyesi vardır: Babasının isteği ile yurt dışına giden Raif Bey sabun fabrikasında işe girip çalışmaya başlar, normal bir hayat sürer. Bir gün bir resim sergisinde bir kadın resmine gözü takılır ve tabloya hayran kalır, artık sürekli resmi görmek için o sergiye gider, bu oradakilerin dikkatini çeker ve bir gün bir mekânda resmi çizilen kadını görür, onunla tanışmak için masasına gider. Kısa sürede tanışırlar ve konuşmaya başlarlar, günler geçtikçe birbirlerine âşık olurlar.
Yukarıdaki parçada anlatılanlar aşağıdaki yapıtlardan hangisinde geçmektedir?

6 / 15

—-, Sevgi Soysal’ın 1973 yılında yayımladığı romanıdır. Eserde, birbirinden bağımsız gibi görünen insan portre­leri zekice bir kurgu ile bir araya getirilmiştir. Ankara’da, çürüyen bir kavak ağacının yere düştüğü 1,5 saatlik bir zaman dilimi boyunca civarda olan insanların hikâyeleri birinin bittiği noktada diğeri başlayarak ve geriye doğ­ru bakışlarla metin zenginleştirilerek anlatılmaktadır. Roman, bir araya getirdiği portreler aracılığıyla 1970’li yılların Türkiye’sinin sorunlarını; aile, arkadaş, sevgili ilişkilerini ortaya koyar; eşitsizlik, toplumun namus anla­yışı, yalnızlık gibi konulara değinir. Gerçekçi bir üslupla kaleme alınmıştır. Sevgi Soysal’ın romanı yazması ve yayımlaması 6 sene sürmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

7 / 15

Huvat, Alacüvek köyünde hatırı sayılır, sözü geçer kişi­lerden biridir. Köyden şehre sürekli gidip gelmektedir. Her gidişinde köye yeni bir şey getirir. Köydekiler ona tepki gösterirler, gâvur icatları getirdiğini söylerler. Hu­vat, inanmayanları şehre götürür. Şehre giden bir daha geri dönmez. Huvat’ın karısı Atiye, Dirmit adında bir kız doğurur. Bu kız doğduğundan itibaren garip davranışlar göstermektedir. Tulumbayla konuşur, öğretmen yokken okula gider… Atiye bunların hepsini Cinci Memet’in çimdiğinden bilir. Huvat’ın büyük oğlu Halit, bir kıza sevdalanır. Babası daha bıyıkları kararmadan Halit’i Zekiye’yle evlendirir.
Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıda­kilerden hangisidir?

8 / 15

—-, İzmir’in Urla ilçesindeki bir köyde geçen bir aşk öyküsünü konu edinmektedir. Ürün ekme ve toplama zamanına denk gelen bu aşk öyküsü, Zeliş ile Cemal arasında yaşanır. Bu aşk hikâyesinin çevresinde Ege köylülerinin tarıma dayalı yaşamı, imece usulleri, gele­nek görenek ve sosyal hayatları ele alınmaktadır. Aşk; yoksul, güçsüz ve unutulmuş insanları bile her türlü zorluğa ve kuvvete dahi direnç gösterebilecek cesarete kavuşturan bir duygu olarak ele alınır. —- bu romanında sosyal gerçekçi bir bakışla beraber aşkın ne kadar güçlü bir duygu olduğunu anlatmaya çalışmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda­kilerin hangisi getirilmelidir?

9 / 15

Romanın başlıca kahramanları Selim Işık, Turgut Özben, Süleyman Kargı, Metin Kutbay, Nermin Özben, Günseli Ediz’dir. Düşünceleri ve sözü en çok edilen kahraman Selim Işık olsa da olay örgüsü Turgut Özben üzerinden anlatılmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir. Mühendistir ve rahat bir hayatı vardır. Selim’in intiharından sonra, bir dönüşüm sürecine girecek, kendi benliğini sorgula­maya başlayacak ve “Özben” soyadını alacaktır. 1933 doğumlu ve çocukluğu İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçmiş biridir. Aydınlanmaya üniversite yıllarında başlar ve en çok örnek aldığı kişi ise Selim’dir. Fakat iş hayatına atılıp evlenince öncelikli amacı para kazanıp rahat bir hayat sürmek olmuştur. Selim’in intiharı onu altüst eder ve arkadaşının hayatını araştırarak bir nevi benliğini bulmaya çalışacaktır.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdaki­lerin hangisinde verilmiştir?

10 / 15

Peregrini, Batı müziğinin üstadı olan, kulağı çok hassas bir müzik hocasıdır. Ateşli ve heyecanlı bir yapıya sahiptir. Felsefeyi, fikrî tartışmaları ve konuşmayı çok sevmek­tedir. Gençlik döneminde ise zevklerin hepsini tatmış olarak yirmi dört yaşında manastıra çekilmiştir. Buradan usanınca dinini bırakarak tekrar dünya hayatına döner. Daha sonra Osmanlı milliyetine geçer, ismini değiştirir ve müzik hocalığı yapmaya başlar. Kendisinin üç şahsiyeti olduğuna inanır: Birincisi dimağı, ikincisi ruhu, üçüncüsü de kalbidir. Rabia’yı gerçekten seviyor ve ona saygı duyuyor; çok zengin ve asil bir aileden olsa bile sırf bu sevgisinden dolayı her şeyi geride bırakıp Rabia’nın istediği hayatı kabul ediyor.
Bu parçada özellikleri verilen kahraman aşağıdaki romanların hangisinde yer almaktadır?

11 / 15

İki bölümden meydana gelen yapıtta, maddeci ve hazcı olmakla birlikte, varlığına bir anlam veremeyen, amaçsız fakat aynı zamanda açıklaması olmayan bir dizi olağan dışı tecrübe yaşayan bir gencin, Ferit’in, arınmış ve aydın­lanmış bir ruhun yardımıyla değişmesi, içinde bulunduğu boşluktan kurtulması anlatılır. Olay örgüsü de bu doğrul­tuda biçimlendirilmiştir. İki ana bölümden meydan gelen romanın birinci bölümünde Ferit’in soruları ve sorunları vardır, ikinci bölümde ise bunların çözümü. Birinci ana bölümde Ferit’in merkezinde olduğu bir dizi olağanüstü, açıklanamayan olay cereyan eder. Olayların tamamı bilimin açıklamaktan âciz kaldığı, alışılmadık nitelikte olaylardır. Ferit bunları “ruh vakaları” diye isimlendirir. İkinci ana bölümde olaylar farklı bir mekânda, farklı bir boyut kazanarak devam eder. Ferit, Yahya Aziz’le Ada’ya gelmiş ve burada kiralık bir eve yerleşmiştir.
Bu parçada kahramanından söz edilen yapıt, Peyami Safa’nın hangi romanıdır?

12 / 15

Romanın asıl iki kahramanı Ahmet ve Gülbahar’dır. Ro­manda, Gülbahar ve kapısına kendiliğinden gelen kır at Ahmet için ödüldür. Ahmet’in içsel yolculuğu sonucunda asıl kazancı veya kaybı ise “kendi gerçeğiyle yüzleşmek, gerçeği görmek” olacaktır. Ahmet, dağ töresi ve sevgilisi uğruna sürgün olmayı, zindana atılmayı ve Ağrı Dağı’nın zirvesinde donarak can vermeyi göze almıştır. Sevgilisi Gülbahar da saray töresini çiğneyip gönlünü bir dağlıya kaptırmış; dahası sevdiği uğrunda babasına sadakat­sizlik göstermiş, zindana atılmış, ölmeyi göze almıştır. Gülbahar, sevdiğinin canını kurtarabilmek için saçından bir tutamı Zindancıbaşı’na vererek kendi felaketini bile hazırlamıştır. Gülbahar’ın ödülü de kendi gerçeğiyle yüzleşmek olur.
Bu parçada içeriğinden söz edilen roman aşağıda­kilerden hangisidir?

13 / 15

Peyami Safa, ilk romanı olan —- toplumun içine düştüğü ahlak bunalımını ele alır. Romanda olaylar ahlak bunalı­mına sürüklenen bir aile ve onun yakın çevresinde geçer. Romanda anlatılan, Şişli’deki köşkte yaşayan yozlaşmış bir ailenin yaşamı ve onların, ahlaksızlıkları yüzünden yuvarlandıkları uçurumdur. Yazar bu yozlaşmayı daha kuvvetli bir şekilde belirtmek için Nazmiye Hanım, Ne­vin, Behiç, Siyret, Salih gibi kokuşmuş kişilerin içine temizliğini, saflığını ve namusunu koruyan bir genç kız yerleştirir. Böylece iyi ve kötü kavramlarını karşı karşıya getirir. Kötülerin hepsi roman sonunda cezalandırılırken iyi ve güzeli temsil eden Mebrure karakteri kurtulur.
Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

14 / 15

Galip, İstanbul’da yaşayan bir avukattır. Bir gün karısı Rüya, bir not yazarak Galip’i terk eder. Galip, İstanbul’u dolaşarak ipuçları toplamak için çalışmalara başlar. Celal, Galip’in amcasının oğlu, aynı zamanda karısı Rüya’nın erkek kardeşidir. Milliyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaktadır. Galip, karısının Celal ile birlikte olduğunu düşünür çünkü Celal de kayıptır. Galip, ikisinin nerede olduğunu anlayabilmek için Celal gibi yaşaması ve onun gibi düşünmesi gerektiğine inanır. O nedenle Celal’in gizli evini bulur ve orada yaşamaya başlar. Bir süre sonra tamamen Celal gibi davranmaya, onun kıyafetlerini giymeye, onun köşe yazılarını yazmaya başlar. Rüya ve Celal, aynı zamanda Galip’in çocukluktan beri arka­daşlarıdır. Galip o zamanlardan beri Celal’e özenmekte ve onun yerinde olmak istemektedir. Karısıyla Celal’in kaybolmaları, Galip’in çocukluğundan beri istediği şeyi gerçekleştirip Celal’in yerine geçmesi için bir fırsat ol­muştur.
Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 15

Doksan üç muhacirlerinden Adnan, avukattır. Çocuklu­ğundan itibaren fakirlik, hastalık ve sıkıntı içinde yaşar. Annesi veremdir; verem, ailelerinde bir miras gibidir. Sabah gazetesinde çalışan Adnan hukuktan arkadaşları Moiz ve Tevfik Hoca ile gezer. Aksaray’da oturur, Hidayet ile de dosttur. Hidayet İstibdat Devri’nde, çevresinde dalkavukları toplayan, bütün ömrü dedikodu ile geçen bir hafiyedir. Sarayda Abdülhamit yanlısı, dışarıda Abdülha­mit düşmanıdır. Adnan sürekli Hidayet’in konağına gider ve orada birçok kişiyle tanışır. Buradaki kişiler ikiyüzlü ve ahlaki yönleri zayıf insanlardır. Adnan’ın arkadaşı şair Raif, Adnan’ın Hidayet ile görüşmesini istemez. Adnan da bu konaktaki ikiyüzlülükleri görür ama kendi zaafları yüzünden gidememezlik yapmaz. Adnan romanın so­nunda bile bitiremediği bir roman yazmaya çalışmaktadır.
Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Teşekkür ederiz

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız roman özetleri online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular hakkındaki görüşlerinizi, kaç doğru yaptığınızı, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı gibi sorulara yanıtlarınızı yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

Daha fazla online teste ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Online Test Çöz

Şiirde Redif ve Kafiye Online Test – 1

Sevgili gençler, sizler için hazırladığımız şiirde redif ve kafiye online test soruları sayesinde bilgilerinizi ölçebilirsiniz.  Sınavı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir