Ahmet Kutsi Tecer Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Kutsi TecerHayatı

Ahmet Kutsi Tecer, 4 Eylül 1901 tarihinde Kudüs’te doğdu. Aslen Erzincanlıdır. Babası, Düyûn-ı Umûmiye reislerinden Abdurrahman Bey, annesi Hatice Hanım’dır. Ahmet Kutsi Tecer, ilköğrenimine doğduğu şehirdeki Fransız Frerler Okulu’nda başladı; babasının memuriyeti Kırklareli’ne nakledilince orada devam etti. İlk ve orta okulu Kırklareli’nde bitirdi. Lise öğrenimini İstanbul Kadıköy Sultânîsi’nde tamamladı. Liseden sonra Halkalı’daki Ziraat Yüksek Okulu’na girdi ve oradan mezun oldu. Bir yıl kadar İzmir’de bir akrabasının çiftliğinde çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nde öğrenim görmeye başladı. Yüksek öğretmen Okulu bursuyla biyoloji öğrenimi görmek üzere Paris’e gönderildi.

Yurda döndükten sonra Ankara Gazi Orta öğretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü’nde Türkçe – edebiyat öğretmenliği yapmaya başladı. Daha sonra Sivas Lisesi’ne tayin edildi. 1934 -1941 yıllan arasında Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Şube Müdürü olarak çalıştı. Devlet Konservatuarı’nın kurulup teşkilatlanmasında rol oynadı. Talim Terbiye Kurulu üyeliği yaptı. 1941 ara seçimlerinde Adana’dan, 1942 genel seçimlerinde Urfa’dan milletvekilliğine seçildi. Milletvekilliği sona erince Gazi Eğitim Enstitüsü’ne felsefe öğretmeni olarak tayin olundu. 1950’de UNESCO Yürütme Komitesi Türk delegesi oldu. 1951’de yurda dönüşünde Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliğine verildi. 1966 yılında emekliye ayrıldı. 22 Temmuz 1967’de İstanbul’da siroz hastalığından vefat etti.

Ahmet Kutsi Tecer’in Edebi Kişiliği

 • Şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiş, asıl ününü şiirleri ile kazanmıştır.
 • İlk şiirlerini Dergâh dergisinde ve Milli Mecmua’da yayınlamıştır. Bu şiirlerinde Beş Hececilerin izleri görülür.
 • 1930-1932 yılları arasında Ankara’da “Görüş” dergisini yayınlamıştır.
 • Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işleyen sanatçı, içten, duygulu memleket şiirleriyle tanınmıştır. Âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
 • Memleket şiirleri dışında kalan manzumelerinde bireysel temaları işlemiştir. Aşk, vatan, tabiat, ölüm, yurt güzellikleri işlediği konulardır.
 • Bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Kafiye, onun için vazgeçilmez bir unsurdur.
 • Dilde millî edebiyat akımının canlı dil, yaşayan Türkçe anlayışına kesin bir inançla bağlıdır ve bu bakımdan benimsediği tek örnek ve ölçü halk dilidir. Dili doğal ve canlı olduğu gibi, üslûbu da yalın ve yapmacıksızdır.
 • Sivas’ta halk şairlerini ve Türk folklorunu yakından tanıdı. Hayatı boyunca severek uğraşacağı folklor çalışmalarına burada başladı. 1931’de “Halk Şairleri Bayramı” düzenleyerek Âşık Veysel, Talibi, Ali İzzet gibi yaşayan Sivaslı halk şairlerinin tanınmasına vesile oldu.
 • Ahmet Kutsi Tecer, Atatürk’e olan bağlılığını ömrünün sonuna kadar da devam ettirmiştir. Cumhuriyet’in resmi görüş ve telkinlerinin dışına taşmamıştır.
 • 1931 yılında Halk Şairlerini Koruma Derneğini kurmuştur.
 • Nerdesin, Orda Bir Köy Var Uzakta” tanınmış şiirleridir.

Ahmet Kutsi Tecer Eserleri

Şiir
Şiirler

Tiyatro
Koçyiğit Köroğlu
Köşebaşı
Satılık Ev
Bir Pazar Günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed …