Arif Nihat Asya Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Arif Nihat AsyaHayatı

Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 tarihinde Çatalca’nın İnceğiz köyünde doğdu. Henüz bebekken babasını kaybetmiş, akrabalarının himayesinde, oldukça güç koşullar içinde büyümüştür. Okul hayatına mahalle mektebinde başlayan Arif Nihat, ilköğreniminin ardından önce Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’nde daha sonra ise Bolu Sultanisi’nde parasız yatılı olarak okumuştur. Ortaöğrenimini Kastamonu’da tamamlamıştır. Yükseköğrenim için İstanbul’a gelen şair, İstanbul Darülmuallimi’ni bitirerek edebiyat öğretmeni olmuştur. İstanbul, Adana, Malatya, Edirne, Ankara ve Kıbrıs’ta öğretmenlik yapmıştır. 1933 yılında Mevlevilik ile tanışmış, şeyhlik makamına kadar yükselmiştir. 1950-1954 yılları arasında Demokrat Parti’den milletvekili seçilmiştir. İki kez evlenmiş, bu evliliklerinden dört çocuğu olmuştur. 5 Ocak 1975 günü hayata gözlerini yummuştur.

Arif Nihat Asya’nın Edebi Kişiliği

 • Kastamonu’daki öğrencilik yıllarında şiire ilgi duymaya başlayan sanatçı, ilk şiirlerini burada “Gençlik” isimli dergide yayınlamıştır.
 • Şiir ve nesir türlerinde eserler vermiştir. Ancak şiirleriyle ön plana çıkmıştır.
 • Adana’nın kurtuluş günü nedeniyle yazdığı Bayrak şiiri ile tanındı. Bu şiir toplum tarafından çok beğenildi. Bu nedenler Arif Nihat Asya, “Bayrak Şairi” olarak anılır.
 • Şiire aruz ölçüsü ile başlamış daha sonraki yıllarda heceyi de kullanmıştır. Ancak hece ölçüsünde çok başarılı olduğu söylenemez.
 • Memleketçi-milliyetçi şairler arasında yer almasına rağmen şiirinde her türlü konuyu işlemiştir. Özellikle günlük hayatta gözlemlenen olaylar ve tabiat, Arif Nihat Asya şiirlerinde öne çıkan temalardır.
 • Rahat, özentiden uzak, sade bir üslubu ile dikkat çekmiştir.
 • Şiirlerinde halk deyişlerinden yararlanır.
 • İnsanın iç dünyasına bakan psikolojik şiirler de yazmıştır.
 • Şiirlerinde Yahya Kemal’in etkisi gözlemlenir.
 • Halk edebiyatı, divan edebiyatı ve modern edebiyat nazım şekillerini kullanmıştır. En başarılı olduğu nazım biçimi ise rubaidir.
 • Rubai türünün son büyük ustası kabul edilir.
 • “Bayrak, Fetih Marşı ve Dua”; Arif Nihat Asya’nın en sevilen şiirleri arasındadır.

Arif Nihat Asya Eserleri

Şiir
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
Kıbrıs Rubaileri
Avrupa’dan Rubailer
Heykeltıraş
Ayetler
Yastığımın Rüyası
Kökler ve Dallar
Emzikler
Dualar ve Aminler
Aynalarda Kalan
Nisan
Yürek
Fatihler Ölmez ve Takvimler

Özdeyiş
Kanatlar ve Gagalar

Makale
Erikli Kapı
Top Sesleri
Ayın Aynasında
Kanatlarını Arayanlar
Terazi Kendini Tartmaz
Onlar Bu Dilden Anlar
Aramak ve Söyleyememek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed …