BİYOGRAFİ

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ziya Gökalp

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed Ziya’dır. Diyarbakır gazetesi yazarlarından Mehmet Tevfik Efendi’nin oğludur. Daha çocuk yaşlarında iken okumaya karşı derin bir heves duyan Ziya Gökalp, Diyarbakır Asker rüştiyesini bitirdi. Amcasından Arapça ve Fransızca öğrendi. Matematik, felsefe, tasavvuf gibi alanlarda kendini …

Devamını oku

Ömer Seyfettin Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ömer Seyfettin

Hayatı Ömer Seyfettin, 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu. Babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey, annesi Fatma Hanım’dır. Öğrenimine Gönen’de bir mahalle mektebinde başlayan Ömer Seyfettin. Babasının görevinin nakli dolayısıyla Gönen’den ayrılarak, önce İnebolu ve Ayancık’a daha sonra İstanbul’a geldi. Ömer Seyfettin, önce Mekteb-i Osmanî’ye, 1893 ders yılı başında …

Devamını oku

Haldun Taner Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Haldun Taner

Hayatı Haldun Taner, 16 Mart 1915 tarihinde İstanbul’da doğdu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi vekillerinden Ahmed Selahaddin Bey’in oğludur. Beş yaşında iken babasını kaybeden sanatçı, annesiyle birlikte büyükbabasının konağında yaşadı. Galatasaray Sultanisi’ni bitirdikten sonra devlet tarafından Almanya’ya gönderildi. Siyasal Bilgiler alanındaki öğrenimini, geçirdiği ağır tüberküloz nedeniyle 1938’de yarıda bıraktı ve yurda …

Devamını oku

Güngör Dilmen Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Güngör Dilmen

Hayatı Güngör Dilmen, 27 Mayıs 1930 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. Çevirmen Mehmet Süreyya Bey ile öğretmen Servet Hanım’ın çocuğudur. İlk öğrenimini Çanakkale ve Biga’da, orta öğrenimini ise İstanbul’da İngiliz Ortaokulu’nda, liseyi Çapa Lisesi’nde tamamladı. Bir süre kimya öğrenimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji bölümüne geçti; 1960 yılında mezun …

Devamını oku

Cevat Fehmi Başkut Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Cevat Fehmi Başkut

Hayatı Cevat Fehmi Başkut, 1905 yılında Edirne’de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. Kurtuluş Savaşı yıllarını Ankara’da geçirdikten sonra bir süre TBMM basımevinde görev yaptı. Yine mecliste zabıt katipliği yaptı. 1928-1963 yılları arasında Vakit, Son Saat, Son Posta, Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, yazı işleri müdürlüğü yaptı. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı görevinde …

Devamını oku

Orhan Hançerlioğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Orhan Hançerlioğlu

Hayatı Orhan Hançerlioğlu, Kırklareli’nde doğmuş ve ailesinin tek çocuğudur. Babası Zahid Bey bir tüccar iken, annesi Sehavet Hanım ev hanımıdır. İlköğrenimine Şişli Terakki Lisesi’nin yuva kısmında başlamış, daha sonra aynı okulda ortaokul ve lise eğitimini tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca dillerini bilen sanatçı, 1935 yılında liseyi bitirerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne …

Devamını oku

Emin Bülent Serdaroğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Emin Bülent Serdaroğlu 2

Hayatı Emin Bülent Serdaroğlu, 1 Mart 1886’da Halep’te dünyaya geldi. Tam adı Mehmet Emin Bülent’tir. Baba tarafından dedesi, Kırım Savaşı’nda Serdar-ı Ekrem (Başkumandan) olarak görev yapmış olan Ömer Paşa’dır ve soyadı “Serdaroğlu” buradan gelmektedir. Babası Miralay Ömer Muzaffer Bey, annesi ise Hatice Hayriye Hanım’dır. Ailenin en büyük çocuğu olan Emin …

Devamını oku

Tahsin Nahit Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tahsin Nahit

Hayatı Tahsin Nahit, 1887 yılında İstanbul’da doğdu. Gülhane Askeri Rüşdiyesi öğretmenlerinden Yarbay Asaf Bey’in oğludur. Anne tarafından da köklü bir aileden gelen sanatçı, Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görmüş ancak burayı tamamlayamamıştır. Daha sonra hukuk tahsili görmüş ve Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer almıştır. Şefika Hanım ile evlenmiş, bu evliliğinden Mîna …

Devamını oku

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Hayatı Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şair Yahya Sezai Efendi’nin oğludur. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’nde başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etmiş, burada Tevfik Fikret ile arkadaşlık kurmuştur. Edebiyat zevkinin oluşmasında lise çağları büyük etki yapmıştır. 1888’de eğitimini tamamladıktan sonra Hariciye Nezaretinde çalışmaya başlayan Ahmet Hikmet bir yandan da Galatasaray …

Devamını oku

Katip Çelebi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Katip Çelebi 2

Hayatı Katip Çelebi, 1609 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa bin Abdullah’tır. Babası enderûnda eğitim görerek yetişmiş bir askerdi. Ordu kâtipliği vazifesinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi lakabı ile tanındı. Hacca gittiği ve uzman memur (halife) olduğundan ötürü Hacı Halife lakabıyla da bilinir. İlk eğitimini İmam İsa …

Devamını oku