Bayburtlu Zihni Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı

1795 yılında doğan Bayburtlu Zihni’nin, asıl adı Mehmed Emin’dir. Babası, Bayburt alimlerinden Hacı Osman Efendi’dir. Zihni onun takma adıdır ve Bayburt’ta doğduğu için Bayburtlu Zihni olarak anılır. Öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yaptıktan sonra 1816-17 yıllarında İstanbul’a gelerek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurmuş ve Divan-ı Hümayun kalemine girmiştir. Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra yurduna dönmüştür. 1828 yılında Türk- Rus savaşında yurdunun Rus işgali altına girmesinin bütün acılarını yaşamıştır. Daha sonra Erzurum’da, yeniden İstanbul’da bulundu. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde memur olarak çalıştı. 1859 yılında Bayburt’a dönerken Trabzon yakınlarındaki Bahçeyaka köyünde hayatını kaybetmiştir.

Bayburtlu Zihni’nin Edebi Kişiliği

  • Bayburtlu Zihni, 19. yüzyıl halk şairlerindendir.
  • Hem Divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış bir şairdir.
  • Şiirlerinde hem heceyi hem de aruzu kullanmıştır. Ama şair asıl ününü hece ölçüsüyle yazdığı koşma ve destanlar sayesinde kazanmıştır.
  • Divanında divan şiirinin bütün şekilleri ile yazılmış şiirler vardır. Divan’ında bazı gazeller ve müstezatlar, ancak orta derecede ahenkli ve başarılıdır.
  • Buna rağmen, az sayıda olan, hece ile söylenmiş koşmaları ve destanları tanınır.
  • Taşlama alanında usta bir isimdir.
  • “Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş / Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı” dizeleriyle başlayan bu koşma sonradan bestelenmiştir.
  • Bayburtlu Zihni’nin bir Divan’ı, Sergüzeştname isimli, kendi hayatını hikaye eden bir mesnevisi vardır.

Bayburtlu Zihni Eserleri

Divan-ı Zihni
Sergüzeştname

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milli Edebiyat Dönemi Romanı

Milli Edebiyat Dönemi Romanı

Edebiyatımızda Tanzimat ile birlikte görülmeye başlayan roman türü, Servetifünun Dönemi’nde Batılı bir kimlik kazanmıştır. Milli …