Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Cumhuriyetin ilk yıllarında milli edebiyat anlayışının etkileri şiirde kendini göstermeye devam etmiş, Kurtuluş Savaşı ile birlikte “Memleket Edebiyatı” adı verilen anlayış doğmuştur. Memleketin düşmandan kurtarılmasından sonra Anadolu coğrafyasının ve insanının tanınması, ülkenin kalkınması amacı öne geçmiştir. Bu konuda sanatçılar kendilerini görevli saymışlar, Anadolu’yu konu alan eserler vermişlerdir. Faruk Nafiz’in öncülük ettiği bu çığır Milli Edebiyat, zevk ve anlayışı sürdüren şairlerce temsil edilmiştir.

Millî Mücadele sırasında İstanbul’dan Anadolu’ya geçen Faruk Nafiz Çamlıbel’in öncülük ettiği “memleket edebiyatı”nın ilkeleri adeta “Sanat” adlı şiirde ilan edilmiştir. Faruk Nafiz bu şiirinde memleket edebiyatı anlayışının bir bakıma manifestosunu, bildirisini sunmuştur topluma. Aydınlarımız, yıllarca ihmal edilen Anadolu coğrafyası ve insanını bu şiirin yayımlanmasından sonra tanıma arzusu duymuş, Cumhuriyetin gösterdiği hedeflerden sonra bu arzu gönüllü bir göreve dönmüştür. Ahmet Kutsi Tecer ise memleket edebiyatı anlayışı içinde farklı bir mecra açmış, “köy şiiri” adı verebileceğimiz bir anlayışın doğmasını sağlamıştır.

Milli Edebiyat Zevk Anlayışını Sürdüren Şiir Anlayışının Genel Özellikleri

 • Bu şiir anlayışı “Beş Hececiler”in bir nevi devamı niteliğindedir.
 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin şiirleri “Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar” gibi dergilerde yayımlanmıştır.
 • Kurtuluş Savaşının etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış olan bu anlayış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
 • Memleket edebiyatında milli ve yerel unsurlar, modern şiir yapısıyla birleştirilerek kullanılmıştır.
 • Memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişlerden yararlanılmıştır.
 • Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanılmıştır. Şiirlerinde ahenk, ses akışı ve yapı özellikleri bakımından ise öz şiir anlayışına yakın bir şiir anlayışları vardır.
 • Halkın, Anadolu insanının duyarlılıkları yansıtılmıştır.
 • Şiirde ahenk, hece ölçüsüyle ve uyakla sağlanmıştır. Nazım birimi olarak ise büyük çoğunlukla dörtlük kullanılmıştır.
 • Şiirlerin ana temasını memleket kavramı, memleket sevgisi ve sorunları oluşturur. Bunun yanı sıra tarih, kahramanlık konuları da işlenmiştir.
 • Ele alınan konulara millî duyarlılığı yansıtacak biçimde yaklaşılmıştır.
 • Kurtuluş Savaşı ile ilgili konuların işlenmesine önem verilmiştir. Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarının ışığında girilen yeni yönelimleri eserlerinde yansıtmaya çalışmışlardır.
 • Lirik şiirler de yazılmakla birlikte didaktik tutum ağır basmıştır.
 • Halkın konuşma dilinden uzaklaşılmadan sade anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Şiirlerinde gelenekten farklı bireysel söyleyiş önem kazanmış, mahalli unsurlar bir dekor olarak kullanılmıştır.

Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şairler

Ahmet Kutsi Tecer
Ömer Bedrettin Uşaklı
Kemalettin Kamu
Orhan Şaik Gökyay
Arif Nihat Asya
Behçet Kemal Çağlar
Zeki Ömer Defne
Necmettin Halil Onan
Hüseyin Nihal Atsız

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hikaye İnceleme

Seyahat Jurnali

Seyahat Jurnali, Direktör Ali Bey’in Anadolu’dan Hindistan’a kadar uzanan yolculuğunu anlatan bir eserdir. Bu eser, edebiyatımızın …