Ara Nesil Nedir?

Tanzimat edebiyatının ikinci dönemi ile Servetifünun arasında kalan yirmi yıllık dönemde eser veren sanatçılara (1876 – 1896) “ara nesil” adı verilir. Ara nesilden özgün, birinci sınıf bir sanatçı çıkmamıştır. Ancak, Fransızca bildiklerinden ve Fransız edebiyatından haberdar olduklarından birçok yabancı eseri Türkçeye çevirmekle yeni türlerin Türk edebiyatına girmesine, yayılmasına hizmet etmişlerdir.

Ara Nesil Sanatçılarının Özellikleri

  • Bu dönem sanatçılarında Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci’nin etkileri açıkça görülmektedir.
  • Edebiyatı salt edebiyat, yani estetik bir olgu olarak kabul ettikleri için, onun gelişmesine ve güzelleşmesine katkıda bulunmuşlardır.
  • Şiir başta olmak üzere debi türler üzerindeki tartışmalar ara nesil sanatçıları tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bu da türlerin gelişimini hızlandırmıştır. bu sanatçılar, edebiyatçılar tarafından gündeme getirilmiş konularda yeni görüşler ortaya koymuşlardır.
  • Ara neslin kültür sanat tarihimize yaptığı en büyük katkı, belki de dergicilik faaliyetlerinin hızlandırılması olmuştur. Bu dönemde birçok yeni dergi ortaya çıkmıştır.
  • Eleştiri türü de bu dönemde önemli bir gelişme göstermiştir. Eski-yeni edebiyat tartışması başta olmak üzere birçok kalem münakaşası ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak eleştiri türünün ilk yetkin örnekleri ara nesilde görülmüştür.
  • Tüm bu özellikler dikkate alındığında ara neslin Servetifünun’a geçişi hazırladığını söyleyebiliriz.

Ara Nesil Sanatçıları Kimlerdir?

Ara neslin içinde değerlendirilen sanatçılar şunlardır:

Abdülhalim Memduh
Ali Kemal
Andelib Mehmet Esat
Beşir Fuat
Fatma Aliye
İsmail Safa
Mehmet Celal
Menemenlizâde Tahir
Nabizâde Nazım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapma Destan

Yapma Destan Nedir? Yapma Destanların Özellikleri, Örnekleri

Yeni ve yakın çağlarda toplumu etkileyen bir olayın doğal destana benzetilerek belli bir sanatçı tarafından …