Faik Ali Ozansoy Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Faik Ali OzansoyHayatı

Faik Ali Ozansoy, 10 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Faik’tir. Diyarbakırlı şair Sait Paşa’nın oğlu, Süleyman Nazif’in kardeşidir. İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek Mülkiye Mektebi’nden mezun olmuştur. Çeşitli devlet memuriyetlerinde bulunmuş, mutasarrıf, vali, olmuş, Dahiliye vekaleti müsteşarlığında bulunmuş, Mülkiye mektebinde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Kütahya’da mutasarrıflık yaparken askeri bir önlem olarak çıkartılan Tehcir Kanunu’nu Talat Paşa’nın baskılarına rağmen uygulamayarak, şehrin Ermeni halkını korumuştur. Diyarbakır valiliği sırasında 1919’da Erzurum Kongresi’ne şehirden heyet gönderilmesi istendiğini reddetmesi nedeniyle cumhuriyetin ilanından sonra dışlanmış, bu andan itibaren devlette görev alamamıştır. hayatının son dönemlerinde geçim sıkıntısı yaşayan şair 1 Ekim 1950 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetmiştir.

Faik Ali Ozansoy’un Edebi Kişiliği

 • Küçük yaşlarda şiire başlayan Faik Ali Ozansoy, ilk edebî kültürünü ağabeyi Süleyman Nazif ve babasından almıştır.
 • Gençliğinde Namık KemalRecaizade Mahmut EkremAbdülhak Hamit Tarhan gibi sanatçıları okuyarak onlardan etkilenmiştir.
 • Fuzuli, Nabi, Nedim gibi divan şairlerinin yanı sıra Batı edebiyatından özelikle Victor Hugo’nun etkisinde kalmıştır.
 • Edebî kişiliği, Servetifünun topluluğuna katıldıktan sonra şekillenmiştir.
 • Hem dil ve üslup hem içerik yönünden Servetifünun geleneğine uyarak ağırlıklı olarak aşk, tabiat gibi bireysel temalı şiirler yazmıştır.
 • İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra toplumsal konulara yönelik millî duyguları yansıtan az sayıda şiir kaleme almıştır.
 • Bazı şiirleri Bimen Şen, Cinuçen Tanrıkorur, Ruhi Ayangil gibi bestekârlar tarafından şarkılaştırılmıştır.
 • Döneminde etkili olmaya başlayan dilde sadeleşme ve Türkçülük akımına ilgi göstermemiştir.
 • Tiyatroyla da ilgilenmiştir ancak tiyatroları şiirleri kadar başarılı değildir. Aruz ölçüsü ile manzum tiyatrolar yazmıştır.
 • Servetifünun topluluğu dağıldıktan sonra, Fecriati’nin kurucuları arasında yer almıştır. Fecriati’nin isim babası da Faik Ali Ozansoy’dur.
 • 1936’da oğlu ile birlikte “Marmara” isimli bir dergi çıkarmıştır. Aylık bir dergi olan “Marmara” sadece 10 sayı yayımlanmıştır.

Faik Ali Ozansoy Eserleri

Şiir
Fani Teselliler
Elhan-ı Vatan

Oyun
Payitahtın Kapısında
Nedim ve Lale Devri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ebuzziya Tevfik

Ebüzziya Tevfik Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ebüzziya Tevfik, 10 Şubat 1849’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik olan yazar, yazılarında …