Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Faruk Nafiz ÇamlıbelHayatı

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi, Fatma Ruhiye Hanım, babası ise Orman Bakanlığı memurlarından Süleyman Nazif Bey’dir. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy’de tamamladı. 1922 yılında öğretmenliğe başladı. Kayseri, Ankara ve İstanbul’da çeşitli okullarda görev yaptı. 1928 yılında Millî Eğitim Bakanlığı görevlisi olarak Anadolu’nun birçok yerini gördü, tanıdı. 1931 yılında kendisi gibi öğretmenlik yapan Azize Hanım’la evlendi ve iki çocukları oldu. 1946 yılında Demokrat Parti çatısı altında siyasete atıldı. 27 Mayıs 1960 darbesine kadar İstanbul milletvekilliği yaptı. Darbenin ardından Yassıada Mahkemesinde yargılandı. 16 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hapishaneden çıktıktan sonra siyasetten uzak, sakin bir hayat sürdü. 8 Kasım 1973 tarihinde bir vapur yolculuğunda geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Edebi Kişiliği

 • Beş Hececiler topluluğun en tanınmış ve en başarılı sanatçısıdır.
 • Diğer Beş Hececiler gibi ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, Ziya Gökalp’in etkisiyle daha sonra hece ölçüsüne yönelmiştir. Şarkın Sultanları”, “Dinle Neyden” ve “Gönülden Gönüle” isimli eserlerinde aruzla yazdığı şiirleri toplamıştır.
 • Faruk Nafiz’in edebiyat anlayışını şekillendiren iki şair Cenap Şahabettin ile Yahya Kemal Beyatlı’dır.
 • Yalın, özentisiz bir şiir dili vardır. İmgelerden ve abartıda uzak bir anlatıma sahiptir.
 • Öğretmenlik yıllarında Anadolu’yu yakından tanmış, şiirlerinde yurt sevgisini lirik bir anlayışla işlemiştir.
 • Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konuları işleyen şiirleriyle bilinir.
 • Aşk, doğa, ölüm, hasret, ihtiras gibi temaları şiirlerinde sıkça kullanmıştır.
 • “Sanat” isimli şiiri memleket edebiyatının ilk bildirisi kabul edilir.
 • Faruk Nafiz, Batı etkisine kapalı, halk şiirine yakın bir tutum içinde olmuştur.
 • 1933 yılında, öğrencisi Behçet Kemal Çağlar ile birlikte 10. Yıl Marşı’nı kaleme almıştır.
 • En önemli şiirleri olan “Çoban Çeşmesi” ve “Han Duvarları”nda, kendi yazgısına bırakılmış Anadolu insanını betimlerken halk şiirinin duygu ve deyişlerinden etkilenmiştir.
 • Anayurt isimli bir dergi yayımlayan Faruk Nafiz Çamlıbel, 8 sayı sonra bu dergiye son vermiştir.
 • Akbaba dergisinde “Çamdeviren” ve “Deli Ozan” takma isimleriyle mizahi yazılar yazmıştır.
 • Şiir dışında tiyatro, roman, fıkra gibi farklı türlerde eserler kaleme almıştır.
 • Manzum biçimde yazdığı tiyatrolarında, Anadolu köylüsünün ıstıraplarını realist biçimde dile getiren ilk sanatçı olmuştur.

Faruk Nafiz Çamlıbel Eserleri

Şiir
Şarkın Sultanları
Gönülden Gönüle
Dinle Neyden
Çoban Çeşmesi
Suda Halkalar
Bir Ömür Böyle Geçti
Elimle Seçtiklerim
Akarsu
Tatlı Sert
Akıncı Türküleri
Heyecan ve Sükûn
Zindan Duvarları
Han Duvarları

Tiyatro
Canavar
Özyurt
Akın
Kahraman
Yayla Kartalı

Roman
Yıldız Yağmuru

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed …