Fuat Köprülü Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Fuat KöprülüHayatı

Mehmet Fuat Köprülü, 4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Faiz Bey, annesi Hatice Hanım’dır. Baba tarafından soyu Köprülüzadelere dayanmaktadır. Çocukluk yılarından başlayarak okumaya yazmaya ilgi duyan Fuat Köprülü, Ayasofya Merkez Rüştiyesi’nde öğrenime başlamış daha sonra Mercan İdadisi’sinden mezun olmuştur. 1907-1909 yılları arasında Hukuk Mektebi’nde öğrenim görmüş ancak buradaki eğitimi yeterli görmeyerek tahsilini yarıda bırakmıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiş, Türk Derneği ve Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı’nda görev almıştır.

Kabataş, Galatasaray ve İstanbul liselerinde de Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1913’te İstanbul Darülfünûnu’nda müderrislik yapmış, 1923’te Edebiyat Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. 1933 yılında ordinaryüs unvanını kazanmıştır. 1934’te siyâsete atılarak Kars milletvekili seçilmiş, bir yandan da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakütesi’nde dersler vermiştir. Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almıştır. Bu partide dışişleri bakanlığı yapmış, 1957 yılında partisinden istifa ederek Hürriyet Partisi’ne geçmiştir. 15 Ekim 1965 tarihinde Ankara’da hayatını kaybetmiştir.

Fuat Köprülü’nün Edebi Kişiliği

 • Edebiyat tarihçisi, araştırmacı ve siyasetçi yönleriyle tanınmıştır.
 • Üniversite yıllarında şiire ilgi duyan sanatçı, Batı edebiyatıyla ilgili araştırmalar yapmıştır.
 • Sanat hayatına Fecriati topluluğunda şiir yazarak başlamış, daha sonra millî edebiyat akımına katılmıştır.
 • Ziya Gökalp’in Türkçülük fikrine paralel olarak Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden hareketle Türk edebiyatının tarihini, Batı yöntemleriyle araştırmış; bulduğu sonuçları edebiyat tarihimize başarıyla uygulamıştır.
 • Millî Edebiyat hareketine katıldıktan sonra, sanatsal içerikli eserlerden ziyade bilimsel eserler yazmış, modern yöntemler kullanarak Avrupai tarzda edebiyat tarihçiliğinin temellerini atmıştır.
 • Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamıdır.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine geçtikten sonra edebiyat ve edebiyat tarihi ile ilgili önemli çalışmalar yapmış; bu doğrultuda Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri gibi eserleri kaleme almıştır.
 • Türklerin kendi kültür ve medeniyetinin yabancılardan öğrenilmesine karşı çıkan sanatçı; Türk edebiyatı tarihi, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, Türk dili, Türk sanatı ve müziği alanlarında incelemeler yaparak eserler yazmıştır.
 • Yaptığı edebiyat tarihi çalışmalarıyla Yunus Emre, Hoca Dehhani gibi birçok sanatçıyı bilim dünyasına kazandırmıştır.
 • Bilimsel tarihçiliğin ilk örneklerini veren sanatçı, çeşitli uygarlıkların etkisinde kaldıkları için farklılık gösteren Türk boylarının edebiyatlarını bir bütün olarak ele almıştır.
 • Ziya Gökalp’ın çıkardığı “Yeni Mecmua”da hece vezniyle ve millî konuları işleyen şiirler yazmıştır.
 • Şairlerimiz ve şiirleri üzerine yaptığı tanıtma ve incelemelerini daha çok Yeni Mecmua’da yayımlamıştır.
 • Özellikle edebiyat tarihi konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan sanatçı, Türk edebiyatı tarihinin kurucusu sayılmış; edebiyatı “tarih-eser-şahıs” üçgeninde modern ve bilimsel yöntemlerle incelemiştir.
 • Eserlerini Millî Edebiyat’ın dil anlayışına uygun olarak sade bir Türkçe ve akıcı bir üslupla yazmıştır.

Fuat Köprülü Eserleri

Makale
Hayat-ı Fikriye
Bugünkü Edebiyat

İnceleme – Edebiyat Tarihi
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
Edebiyat Araştırmaları,
Türk Edebiyatı Tarihi (2 cilt),
Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi,
Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar
Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler
Türkiye Tarihi, Tevfik Fikret ve Ahlakı

Şiir
Mektep Şiirleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yıldız Ecevit

Yıldız Ecevit Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Tam adı Nadide Yıldız Ecevit olan yazar, 28 Ocak 1946’da Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dünyaya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir