Hasan Ali Yücel Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hasan Ali YücelHayatı

Hasan Ali Yücel, 17 Aralık 1897’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Neyire Hanımdır. Cumhuriyet Dönemi’nin ünlü şairlerinden Can Yücel’in babasıdır. İlköğrenimini Yolgeçen Mektebi, Taş Mektep ve Mekteb-i Osmani isimli okullarda tamamlamıştır. Vefa İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 1922 yılında İzmir Erkek Muallim Mektebi’ne Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. İzmir’de bir grup meslektaşıyla Muallimler Birliği ve Türk Ocağını kurmuş, İzmir’in düşman işgalinden kurtulması ile beraber Atatürk ile tanışma fırsatı yakalamıştır. Daha sonra İstanbul’a atanan Hasan Ali Yücel, İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Lisesi’nde görev yapmıştır. Bir süre Maarif Müfettişliği, yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’ne müdür olarak atanmış, daha sonra da politikaya atılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı’na kadar yükselen yazar, Türk eğitimi sisteminin çağdaşlaşmasında büyük rol oynamıştır. 26 Şubat 1961 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Hasan Ali Yücel Edebi Kişiliği

  • Şiir, fıkra, deneme, makale, edebiyat tarihi, hatıra gibi çeşitli türlerde eser vermiştir.
  • Aruz ile başladığı şiir hayatına hece ölçüsü ile devam etmiştir.
  • Fikirlerini yaymada araç olarak kullandığı için şiirleri lirizmden yoksun ve didaktik tarzdadır.
  • Yazılarında; eğitim, kültür, sanat, politika ve hatıralarının yanı sıra Atatürk sevgisi ve onun fikirlerine yer vermiştir.
  • Bir kültür ve eğitim adamı olarak “geçmiş ile gelecek, eski ile yeni, Doğu ile Batı arasında” sağlam köprüler kurarak Türk toplumunu ileriye götürmek için çalışmıştır.
  • “Köy Enstitüleri”nin oluşumuna öncülük etmiş; Türk ve dünya edebiyatındaki klasikleri yayımlatarak eğitim ve kültür alanında büyük çalışmalara imza atmıştır.
  • Türkçenin sadeleştirilmesi ve bütün bilim dallarının ifade aracı haline gelebilmesi doğrultusunda önemli çalışmalar yapmıştır.
  • Bakanlığı sırasında yaptırdığı çalışma ile birçok dünya klasiğinin dilimize kazandırılmasını sağlamıştır.
  • UNESCO doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle 1997’yi “Hasan Ali Yücel Yılı” olarak kutlama kararı almıştır.

Hasan Ali Yücel’in Eserleri

Şiir
Dönen Ses, Sizin İçin (Çocuklara Şiirlerim)
Dört Hayvan Bir İnsan
Mevlana
Dinle Benden
Allah Bir

Fıkra – Deneme
Pazartesi Konuşmaları
İçten Dıştan
Hürriyete Doğru
İyi Vatandaş
İyi İnsan
Kültür Üzerine Düşünceler
Ders kitabı Türk Edebiyatı Numuneleri

İnceleme
Türk Edebiyatı, Edebiyat Tarihimizden
Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış
Katip Çelebi ve Keşfü’z-Zünûn

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed …