Behçet Kemal Çağlar Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Behçet Kemal ÇağlarHayatı

Behçet Kemal Çağlar, 23 Temmuz 1908 tarihinde, babasının memuriyeti nedeniyle bulunduğu Erzincan’da doğmuştur. Kayseri’nin Şabanbeyzadeler namıyla bilinen ünlü bir ailesinden Şaban Hamdi Bey’in oğludur. Babası, Vatan Şairi Namık Kemal’e hayranlığı nedeniyle oğluna Kemal adını vermiştir. Öğrenim hayatına Bolu’da İmaret İlkokuluna başlamıştır. İlk şiir zevkini bu yıllarda dedesinden edinmiştir. Bir süre Konya’da öğrenim gördükten sonra babasının Kudüs Ziraat Müdürlüğü’ne tayin edilmesi nedeniyle birkaç ay Kudüs’te kalmıştır. Daha sonra Kayseri’ye gelen şair, ortaöğrenimini bu şehirde tamamlamıştır.

1925 senesinde sınavla Zonguldak Maden Mühendis mektebine girmiş ve 1929 senesinde yüksek maden mühendisi olarak birincilikle bu mektepten mezun olmuştur. Maden Tarama Enstitüsü merkez mühendisi olarak Ankara’da göreve başlamıştır. Halkevlerinin açılışında yazdığı ve şahsen rol aldığı Çoban Piyesi ve ardından yazdığı ve oynadığı Ergenekon Piyesi dolayısıyla büyük Atatürk’ün dikkatini çekmiştir. Hayatının sonuna kadar Atatürk devrimlerine bağlı kalmıştır. Meclisin VII.ve VIII. dönemlerinde Erzincan milletvekilli yapmıştır. Bir dönem TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Behçet Kemal Çağlar, 24 Ekim 1969 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Behçet Kemal Çağlar’ın Edebi Kişiliği

  • Behçet Kemal Çağlar, şiir ve tiyatro türlerinde yazdığı eserler ile dikkat çekmiştir.
  • Halkevleri Müfettişliği görevi dolayısıyla yurdun her tarafını dolaşmış; halk şiirleri ve halk sanatı ile yakından ilgilenmek fırsatını bulmuştur.
  • Şiirlerinin asıl kaynağını “Millî duygular, yurt güzellemeleri ve Atatürkçülük” oluşturmuştur.
  • Şiirlerinde “Ankaralı Âşık Ömer” mahlasını kullanarak aşık tarzı halk şiiri örnekleri vermiştir.
  • Gericiliği önlemede çaba harcamış, haftalık dergiler ve günlük gazetelerde bu konularda makaleler yazmıştır. Atatürk’ün ölümü Behçet Kemal’in ruhunda derin bir acı yaratmış, memleketin ve milletin kurtulmasında Atatürk’ün başarılarının hayranı olarak, kendisini Atatürk’e ve O’nun devrimlerine adamasına sebep olmuştur.
  • Öğrencisi olduğu Faruk Nafiz Çamlıbel’le birlikte “Onuncu Yıl Marşı”nı yazmıştır.
  • Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış’tan nakaratıyla biten ünlü “Kalamış” şirini yazmıştır.
  • Söylevleriyle de edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinmiştir.

Behçet Kemal Çağlar Eserleri

Şiir
Erciyes’ten Kopan Çığ
Benden İçeri
Burada Bir Kalp Çarpıyor

Tiyatro
Çoban
Deniz Abdal
Attila
Battal Gazi Destanı

Antoloji
Atatürk Deniz’inden Damlalar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed …