Behçet Necatigil Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Behçet NecatigilHayatı

Behçet Necatigil, 16 Nisan 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Behçet Gönül’dür. 1951 yılında mahkeme kararı ile soyadını “Necatigil” olarak değiştirmiştir. Babası Hacı Mehmet Efendi, annesi ise Bedriye Hanım’dır. Alim bir insan olan babası müftülük yapmıştır. Behçet Necatigil, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuştur. Bu okulda Ali Nihat Tarlan ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan dersler alan sanatçı, mezun olduktan sonra Kars, Zonguldak gibi şehirlerde çalışmış, 1943 yılında İstanbul’a tayin olmuştur.

Pertevniyal Lisesi, Kabataş Lisesi gibi saygın kurumlarda görev yapmış, Hilmi Yavuz, Demir Özlü gibi yazarların öğretmeni olmuştur.  Hayatının sonuna kadar öğretmenliği ve şairliği bir arada götürmüştür. 1948 yılında Huriye Hanım ile evlenmiş, bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. 13 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da hayata veda etmiştir.

Behçet Necatigil’in Edebi Kişiliği

 • Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen isimlerindendir.
 • Küçük yaşta geçirdiği tüberküloz hastalığı Behçet Necatigil’i duygusallığa itti ve sanatçı erken yaşta şiire başladı. Lise yıllarında “Behçet Necati” müstear adıyla yazdığı şiiri “Varlık” dergisinde yayınlandı. Bu, onun edebi anlamda ilk başarısı oldu.
 • İlk şiirlerini 1940 öncesi yazmış ancak asıl şahsiyetini 1940 sonrası yazdığı şiirlerde bulmuştur.
 • Şiirlerinde çevresini, sokağını, ev içini, dış dünyayı, sokakta her gün karşımıza çıkan basit olayları anlatmıştır. Basit, dar bir hayat yaşayan ve kurtuluşu kendi evlerinde bulan basit insanı yazmıştır. Bu nedenle “Evler Şairi” ya da “Dar Çevre Şairi” olarak bilinir.
 • Behçet Necatigil, halk kültüründen beslenmiş ancak halk şiiri unsurları ile çağdaş batı şiiri unsurlarını birleştirebilmiş bir şairdir.
 • Şiirlerini tüm süslerden arındırarak, sade bir şekilde yazmaya çalışmış, vezin ve uyağa pek bağlı kalmamıştır.
 • Şiir hayatının sonlarına doğru farklı biçimsel denemeler yapmıştır. Divan şiirinin özelliklerinden yararlanmaya çalışmış bu da onu kapalı bir anlatıma sürüklemiştir. Bazı şiirlerine büyük divan şairlerinin isimlerini vermesi de bu etkinin sonucudur.
 • Kareler Aklar” isimli eserinde daha önce denenmemiş bir tarzı denemiş, İkinci Yeni şiirine yaklaşmıştır.
 • Şiirlerinde duygudan çok düşün ve duyarlık, imgeden çok algılama ve simge söz konusudur.
 • Şiir dışında radyo oyunu ve inceleme türlerinde de eserleri vardır.
 • “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” ve “Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü” alanında yapılmış en iyi çalışmalar arasında yer alır. Günümüz edebiyat araştırmacıları için de önemli bir kaynaktır.
 • Behçet Necatigil’i edebiyat tarihimizde önemli kılan bir diğer özelliği de yazdığı radyo oyunlarıdır. Bu oyunlar şiirleri ile paralellik gösterir. Oyunlarda şiirlerden farklı olarak mitolojik unsurları da kullanır.
 • Yabancı dilden tercümeler de yapmış otuza yakın kitabı dilimize çevirmiştir.

Behçet Necatigil Eserleri

Şiir
Kapalı Çarşı
Çevre
Evler
Eski Toprak
Arada
Dar Çağ
Yaz Dönemi
Divançe
İki Başına Yürümek
En/Cam
Zebra
Kareler Aklar
Sevgilerde
Beyler
Söyleriz

Radyo Oyunları
Yıldızlara Bakmak
Gece Aşevi
Üç Turunçlar
Pencere

İnceleme
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü
Küçük Mitologya Sözlüğü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 da Diyarbakır’da doğan büyük Türk şairinin asıl adı Mehmed …