SON GÖRÜNTÜLENENLER

Emin Bülent Serdaroğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Emin Bülent Serdaroğlu 2

Hayatı Emin Bülent Serdaroğlu, 1 Mart 1886’da Halep’te dünyaya geldi. Tam adı Mehmet Emin Bülent’tir. Baba tarafından dedesi, Kırım Savaşı’nda Serdar-ı Ekrem (Başkumandan) olarak görev yapmış olan Ömer Paşa’dır ve soyadı “Serdaroğlu” buradan gelmektedir. Babası Miralay Ömer Muzaffer Bey, annesi ise Hatice Hayriye Hanım’dır. Ailenin en büyük çocuğu olan Emin …

Devamını oku

Tahsin Nahit Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tahsin Nahit

Hayatı Tahsin Nahit, 1887 yılında İstanbul’da doğdu. Gülhane Askeri Rüşdiyesi öğretmenlerinden Yarbay Asaf Bey’in oğludur. Anne tarafından da köklü bir aileden gelen sanatçı, Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görmüş ancak burayı tamamlayamamıştır. Daha sonra hukuk tahsili görmüş ve Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucuları arasında yer almıştır. Şefika Hanım ile evlenmiş, bu evliliğinden Mîna …

Devamını oku

Cönk Nedir?

Cönk

İçinde halk şairlerinin şiirlerinin ve türkü, mâni, destan, fıkra, hikâye, dua, hutbe gibi yazarı belli olmayan anonim manzum ve mensur ürünlerin yer aldığı el yazması deftere “cönk” adı verilir. Cönk, Malezya dilinde yelkenli gemi anlamına gelen bir kelimedir. 15. yüzyıldan beri Türk şairlerce cönklerin yazıldığı bilinmektedir. Aşağıda yer alan dizeler, …

Devamını oku