SON GÖRÜNTÜLENENLER

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Hayatı Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 3 Haziran 1870 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şair Yahya Sezai Efendi’nin oğludur. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’nde başladığı eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etmiş, burada Tevfik Fikret ile arkadaşlık kurmuştur. Edebiyat zevkinin oluşmasında lise çağları büyük etki yapmıştır. 1888’de eğitimini tamamladıktan sonra Hariciye Nezaretinde çalışmaya başlayan Ahmet Hikmet bir yandan da Galatasaray …

Devamını oku

Katip Çelebi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Katip Çelebi 2

Hayatı Katip Çelebi, 1609 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa bin Abdullah’tır. Babası enderûnda eğitim görerek yetişmiş bir askerdi. Ordu kâtipliği vazifesinde bulunduğu için ulema ve halk arasında Kâtip Çelebi lakabı ile tanındı. Hacca gittiği ve uzman memur (halife) olduğundan ötürü Hacı Halife lakabıyla da bilinir. İlk eğitimini İmam İsa …

Devamını oku

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği Eserleri

Hüseyin Cahit Yalçın

Hayatı Hüseyin Cahit Yalçın, 7 Aralık 1875 tarihinde aslen İstanbullu olan babasının memur olarak bulunduğu Balıkesir’de doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Fatma Neyyire Hanım’dır. Yazar Hüseyin Suat Yalçın’ın kardeşidir. İlköğrenimini İstanbul’da, ortaöğrenimini Serez’de Askeri Rüştiye’de tamamladı. Daha sonra Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdikten sonra Maarif Nezareti’ne girdi. Liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. …

Devamını oku